TOP Beheer B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna in enkelvoud: “TOP”) hechten groot belang aan de privacy van hun klanten en de bezoekers van hun vestigingen en deze website. In deze verklaring informeert TOP u over welke persoonsgegevens en zakelijke gegevens wij verwerken en waarom wij dat doen.

Welke gegevens verwerkt TOP?

TOP is de beheerder van www.theoniongroup.com en kan persoonsgegevens en zakelijke gegevens van u verwerken omdat u betrokken bent bij onze bedrijfsactiviteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. TOP kan deze gegevens verwerken (bijvoorbeeld) wanneer u bij ons bekend bent als klant, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt.

TOP kan de volgende persoonsgegevens en zakelijke gegevens van u en/of uw bedrijf verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • bankrekeningnummer;
 • btw-nummer;
 • KvK-nummer van uw bedrijf

Waarvoor gebruikt TOP uw gegevens?

TOP verwerkt uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt, of om u schriftelijk te kunnen benaderen. Daarnaast kan TOP uw persoonsgegevens en zakelijke gegevens gebruiken om haar bedrijfsactiviteiten (en eventueel de overeenkomst die TOP met u heeft) te kunnen uitvoeren.

Concreet gebruiken wij uw gegevens bijvoorbeeld voor:

 • de verificatie van uw identiteit als u met ons in contact treedt;
 • het plaatsen van uw bestelling voor producten;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het optimaal weergeven van de website op uw internetbrowser of het apparaat dat u gebruikt;
 • het bieden van klantenservice via verschillende kanalen;
 • het op orde houden van onze interne administratie en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • het verstrekken van voor u relevante informatie m.b.t. onze producten waaronder nieuwsbrieven en promotionele uitingen

Maakt TOP gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’?

Nee, TOP maakt geen gebruik van besluiten door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOP) tussen zit als het gaat om zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

TOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen, waarvoor de gegevens worden verzameld, te realiseren. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan één jaar bewaard indien geen overeenkomst met u of uw bedrijf tot stand komt. De gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

Indien een overeenkomst met u of uw bedrijf tot stand komt, zullen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt bewaren zolang dat nodig of redelijk is voor de afhandeling van deze overeenkomst en het leveren van de met u afgesproken service. Deze gegevens worden gedurende maximaal vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomst opgeslagen. Na de betreffende periode zullen wij de gegevens verwijderen of anonimiseren.

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Uw gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. TOP verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die TOP met u of uw bedrijf is aangegaan. Het gaat hierbij om derden die diensten voor ons uitvoeren en in dat kader ook persoonsgegevens verwerken.

Deze ‘verwerkers’ kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, advertentie-, klant- of verkoopondersteunende diensten bieden, ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails of het analyseren van feedback en ons helpen bij het beveiligen van onze website of andere systemen. Verwerkers hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan TOP in overeenstemming met onze instructies. Ook de wet of een verzoek van autoriteiten kan ons verplichten om gegevens met derden te delen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruikt TOP?

Er worden op de website gebruik gemaakt van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Gedetailleerde cookiebeschrijving:

Cookie 

Beschrijving

Duur

Soort

_ga_*

Google Analytics plaatst deze cookie om de bekeken pagina’s op te slaan en te tellen.

1 jaar 1 maand 4 dagen

Analytics

_ga

De _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

1 jaar 1 maand 4 dagen

Analytics

wp-wpml_current_language

Meertalige plugin stelt deze cookie in om de huidige taal/taalinstellingen op te slaan.

Sessie

Functioneel

_gid

De _gid cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken en maakt tevens een analyserapport van de prestaties van de website. Enkele van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

1 dag

Analytics

_gat_gtag_UA_*

Google Analytics plaatst deze cookie om een unieke gebruikers-ID op te slaan.

1 minuut

Analytics

TOP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TOP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze informatie stelt ons in staat om te ontdekken wat u interesseert en om onze dienstverlening voor u te personaliseren en te optimaliseren. Concreet zorgen deze cookies ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics/Adwords

TOP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van TOP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan TOP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TOP heeft hier geen invloed op. TOP heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com“) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

U kunt uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, door ons te laten corrigeren en/of door ons te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, bezwaar te maken tegen deze verwerking of ons te verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, een intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theoniongroup.com. Wij nemen dan contact met u op om vast te stellen dat het verzoek, intrekking of bezwaar daadwerkelijk van u afkomstig is. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 60 dagen op uw bericht.

Wij zullen er alles aan doen om hierin met u tot overeenstemming te komen. Voor het geval dit niet lukt wijzen wij u op de mogelijkheid om over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

TOP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen hebt voor misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TOP verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met op met onze klantenservice of via info@theoniongroup.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens TOP

Baarlandsezandweg 5
4431 NJ ’s-Gravenpolder

Nederland

T: +31 (0)113 315 050

E: info@theoniongroup.com